חברה מממנת

סכום לבקשות

 ב₪ 2018 

מספר בקשות

2018

סכום לבקשות

 ב₪ 2017 

מספר בקשות

2017

סכום לבקשות

 ב₪ 2016

מספר בקשות

2016

סכום לבקשות

 ב₪ 2015

מספר בקשות

2015

 MSD  89,261,791  109  89,032,684  96  49,281,566  99  40,484,864  77
 NOVARTIS  28,725,736  63  34,256,676  86  28,019,309  67  34,795,866  93
 ROCHE  25,350,979  42  39,935,799  55  15,088,786  30  25,723,106  43
 ASTRA-ZENECA  23,357,667  27  14,064,653  39  14,171,813  48  39,977,082  80
 BMS  23,272,922  32  30,923,848  41  16,527,650  42  5,801,603  22
 NOVO NORDISK  23,245,261  23  4,544,051  10  12,268,481  32  13,018,266  30
 SANOFI  20,773,639  39  7,920,176  29  10,545,526  40  10,738,157  28
 Abbvie  19,850,808  67  27,369,387  74  28,926,455  68  27,187,634  56
 JANSSEN RES. FOUNDATION  16,942,514  40  2,201,691  4  5,986,067  14  4,212,537  8
 ELI LILLY  16,758,846  25  22,137,028  34  17,450,774  37  14,396,552  31